Rouw na moord

                   Na een donkere nacht, komt de zon toch weer op.

Voor mensen die een moord in hun familie meemaken, staat alles op zwart. Een buitenstaander kan niet echt goed begrijpen waar je doorheen gaat. Deze vorm van rouw, is zo totaal anders dan bij een “gewoon” overlijden. Er komen allerlei verwarrende emoties bij.

Rouw na moord in de media

Voor deze vorm van rouw komt er gelukkig meer aandacht in de media. Dat was niet zo toen ik het ruim 30 jaar geleden meemaakte.

Op 8 april 2018 stond in de Stentor een interview met hoogleraar Jos de Keijser:

Rouw na moord is complexer dan na natuurlijke dood‘  Hoogleraar complexe rouw Jos de Keijser is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en het Netwerk Traumatisch Verlies. Hij sprak voor zijn onderzoeken met honderden nabestaanden die een geliefde verloren door moord of doodslag. ,,Bij deze complexe rouw komen veel extra gevoelens kijken. Angst, wraak, ongeloof en boosheid. Je merkt dat deze nabestaanden meer moeite hebben om de draad weer op te pakken dan mensen die te maken kregen met een natuurlijk sterfgeval.”   Het volledige artikel in de Stentor

Onderzoeken

Op 17 januari 2018 AD interview Met Mariette van Denderen.

Gered uit een eindeloos rouwproces  Onderzoekster Mariette van Denderen volgde vier jaar lang 330 nabestaanden van moord en ontwikkelde een therapie die hen kan helpen uit hun eindeloze rouwproces te komen. De nabestaanden van moord hebben met zoveel meer te maken dan alleen het verlies: een verminkt lichaam, juridische processen, geweld dat is gebruikt, media,” zegt Mariette van Denderen van de Rijksuniversiteit.   Het volledige artikel in het AD

Facebook groep nabestaanden moord

Wickey van der Meys is een facebookgroep gestart voor nabestaanden van Moord. Zij kwam daarmee in Hart van nederland  2 april 2018 j.l. Er wordt veel gedeeld en steun geboden. Men begrijpt elkaars proces al zijn de gebeurtenissen en manier van verwerken voor iedereen verschillend. In de telegraaf stond een groot interview met haar op 5 april 2018

Verbonden in verdriet. De groep is een initiatief van Wickey van der Meijs, die zestien jaar geleden haar vader verloor door (een onopgeloste) moord. “Zo’n laagdrempelige plek om contact met elkaar te zoeken was er nog niet voor achterblijvers. Hoewel mensen om me heen me steunden in mijn verdriet, voelde ik me eenzaam”, vertelt Van der Meijs. Haar leven draaide 180 graden door de dood van haar vader. “ik kon heel moeilijk bij de pijn, en stopte het weg, moest overleven , en niet-voelen. Ik sloot mezelf af, probeerde een zo normaal mogelijk leven te leiden en vluchtte in mijn werk.”  Het volledige artikel in de Telegraaf

Boeken door nabestaanden

Aan het eind van deze pagina staan een aantal boeken van nabestaanden, dus ervaringsdeskundigen. Het is niet eenvoudig om op te schrijven wat je hebt meegemaakt, het van-je-afschrijven kan een manier zijn om dingen te verwerken. Om er na het opschrijven een goed leesbaar en spannend boek van te maken, daar is vakmanschap voor nodig  en kost emotionele energie.

De meeste nabestaanden kiezen er daarom voor om het verhaal door een journalist of schrijver op papier te laten zetten, zodat hun verhaal in ieder geval gehoord wordt en hun familielid niet vergeten.

Om het zelf als nabestaande op te schrijven, zoals ik zelf heb gedaan is een hele vermoeiende en emotionele klus. maar het kan ook bevrijdend werken. Mijn verhaal resulteerde uiteindelijk in de true crime: Tot zwijgen gebracht

Een schaduw levenslang : verhalen van ouders van een vermoord kindTot zwijgen gebracht : de zaak van mijn levenEen coupe verder : Over het drama van Baflo, wat eraan voorafging en wat volgde
Rien Verbiest, Paul KuiperCecile StokEddy Hekman
VOVK, 2018 ISBN 9789492093578Droomvallei uitgeverij, 2017 ISBN 9789492844019Uitgeverij Passage, 2017 ISBN 9789054523390
30 messteken : hoe de moord op Kim Stoker doodslag werdDe belofte : confrontatie met de moordenaar van AndreaEr is leven na de dood van een geliefde: de roofoverval en moord op de Haagse goudsmid Ruud Stratmann
Rob StokerLammi LutenEls Lokker
Kleine Uil, 2016 ISBN 9789492190239Gopher, 2014 ISBN 9789051798838De Nieuwe Haagsche, 2013 ISBN 9789491168574
mam ik bel je zo terug : de dag dat het leven tot stilstand kwamIn het bos zijn de wilde dieren : de moord op Sybine Jansonswraakgevoelens : verhalen van ouders van vermoorde kinderen
Wanda Beemsterboer - AvenariusArjen Jansonsmeer auteurs
Inmerc. Cop. 2010 ISBN 9789021548883Van gennep, 2009 ISBN 9789055159925Vuyk, 2009 ISBN 9789079362066
Noodkreet uit Juarez : een moeder over de moord op haar dochter in MexicoVermist en vermoord : het verhaal van haar vaderBoven Water
Arsene van NieropJaap van Rooij en Jaap JongbloedMarcella Veldthuis
Artemis, 2008 ISBN 9789047200765Rebel, 2006 ISBN 9080826790Arbeiderspers, 2011 ISBN 978-90-295-7843-1
De verzoening : het verhaal van Hank Heijn
Alex Verburg
2006 Arbeiderspers ISBN 9789029564533